Jag har drygt 30 års erfarenhet av juridiskt arbete som advokat och som domare i olika domstolar (Svea hovrätt, Göta hovrätt, Gotlands tingsrätt, Jönköpings tingsrätt m.fl. domstolar). Jag har även tjänstgjort i Högsta domstolen. Jag arbetar numera enbart som advokat.

Jag har tidigare gjort utlandstjänstgöring och bland annat arbetat som auditör (juridisk rådgivare) åt chefen för de svenska styrkorna i Bosnien.

Ett stort språkintresse har gett mig "working knowledge" i engelska, tyska, franska och spanska. Däremot är min kinesiska/mandarin (15 p) ännu inte användbar i juridiska sammanhang :)

Min bakgrund:  Jur stud, fil stud, jur kand, tingsnotarieaspirant, tingsnotarie, valnämndsordförande, taxeringsnämndsordförande, hovrättsfiskalsaspirant, hovrättsfiskal, tingsfiskal, byrådirektör, tf avdelningsdirektör, adjungerad ledamot i hovrätt, fänrik, hovrättsassessor, revisionssekreterare i Högsta domstolen, tf rådman, löjtnant, tf lagman, kapten, major, auditör, hovrättsråd och advokat...