Jag åtar mig främst uppdrag inom rättsområdena


  • Brottmål
  • Asylrätt
  • Företagstvister
  • Arvsrätt
  • Avtals-och skadeståndsrätt
  • Familjerätt
  • Skiljemannauppdrag